สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ผลการค้นหาประมาณ 6 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   Mounting presses / เสรี ทรัพย์ถาวร     2537.  1
 2.   Monitor line telephone / สมนึก ทองละเอียด     2537.  1
 3.   ระบบควบคุมอุณหภูมิและแสดงผลความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนปลูกเห็ดอัตโนมัติ = Mushroom temperature control in green House system / ชัยวัฒน์ ใหญ่ยิ่ง     2558.  1
 4.   การวัดและแสดงผลสมรรถนะของระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน = Measuring and disply coefficient of performance for split-type air conditioner / วรรณรักษ์ วรรณไชย และ อภิวัฒน์ ศรัสันงาม     2559.  1
 5.   ระบบติดตามและควบคุมแบบดิจิตอลหลายหลักด้วยชิฟรีจิสเตอร์และเว็บเซอร์วิส = Multi-Digit digital monitoring and controlling system with shift registers and web services for windows and web clients / ขยัน จันทรสถาพร     2558.  1
 6.   การปรับปรุงตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์แบบท่อขนาดนาโนเมตรด้วยการเติมโลหะเงินสำหรับปฏิกิริยาย่อยสลายเมทิลีนบลูด้วยแสง = Modification of Tio2 Nanotube by silver doped for photocatalytic degradation of methylene blue / ดรุณี จีนจุ้ง     2554.  1

1 ... 1
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined index: emp_082 in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 822 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28