สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ผลการค้นหาประมาณ 4 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   ระบบบริหารจัดการพลังงาน = Energy Management system / อัฐพงษ์ พุทธานุวัติกุล นำโชค ทองเถื่อน และ ณภัทร ทิยายน     2562.  1
 2.   การสกัดกรดแลคติกผ่านเยื่อแผ่นเหลวแบบไออนิกที่พยุงด้วยเส้นใยกลาง = Extraction of lactic acid through a hollow fiber supported ionic liquid membrane / พรหมมาศ โรจน์วีระพันธ์ และ พัชริดา แปลงไร่     2559.  1
 3.   การเพิ่มอัตราการถ่ายเทความร้อนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อซ้อนโดยใช้แผ่นครีบบิด = Enhancing heat transfer of double pipe heat exchanger by different twisted pins / พิพัฒน์ คำปิ๋ว และ หฤทธิ์ กาซำ     2553.  1
 4.   บทเรียนออนไลน์ผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูล = Electronic learning and information system for improving presentation skill in Thai language / ชัช ศรีภักดี และประจักร คำหลง     2558.  1

1 ... 1
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |