สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน DVD 6410024
ชื่อย่อห้องสมุด KASET eng TH-BaPIT
Call Number DVD 6410024 2020
ชื่อเรื่อง
 • Arctic อย่าตาย
 • Add Title
 • อย่าตาย
 • พิมพลักษณ์ [United States] : Armory Films, c2020.
  บรรณลักษณ์ 1 videodisc (97 min.) : sd., col. , 4 3/4 in
  หัวเรื่อง
 • Motion pictures, American.
 • Animated films.
 • Responsibility
 • Armory Films
 • ผู้บันทึกเฉพาะ J
  ที่มาของทรัพยากร เงินงบประมาณ 2564 31/03/64 399 บาท
 • Arctic อย่าตาย
 • อย่าตาย
 • Motion pictures, American.
 • Animated films.
 • Armory Films

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64507650  DVD 6410024 2020  ให้บริการ  ได้
   สือมัลติมีเดีย | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [14611]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |