สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 4520000005,ฉ.1 4520000006,ฉ.2 4520000007,ฉ.3
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ ETE น678ช 2545
ชื่อผู้แต่ง
 • ณัฐพร พรหมอยู่
 • ชื่อเรื่อง
 • สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย 0-30 โวลท์/1.5 แอมป์ / ณัฐพร พรหมอยู่ และสิทธิศักดิ์ ชาญเพราะ
 • ครั้งที่พิมพ์ Switching power supply 0-30 V / 1.5 A.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพ ฯ : สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม. คณะวิศวกรรมศาสตร์, 2545
  บรรณลักษณ์ 156 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย
 • ลิเนียร์เพาเวอร์ซัพพลาย
 • ปริญญานิพนธ์
 • Switching power supply
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • สิทธิศักดิ์ พรหมอยู่
 • สมบูรณ์ เนียมกล่ำ
 • สกล อุดมศิริ
 • ที่มาของทรัพยากร 29/มี.ค./45
 • ณัฐพร พรหมอยู่
 • สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย 0-30 โวลท์/1.5 แอมป์ / ณัฐพร พรหมอยู่ และสิทธิศักดิ์ ชาญเพราะ
 • สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย
 • ลิเนียร์เพาเวอร์ซัพพลาย
 • ปริญญานิพนธ์
 • Switching power supply
 • สิทธิศักดิ์ พรหมอยู่
 • สมบูรณ์ เนียมกล่ำ
 • สกล อุดมศิริ

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  4520000007  ปพ ETE น678ช 2545 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  4520000005  ปพ ETE น678ช 2545 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   3. [ ขอจอง ]  4520000006  ปพ ETE น678ช 2545 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [257]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |