สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 4520000038,ฉ.1 4520000073,ฉ.2
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ ELE จ565ค 2545
ชื่อผู้แต่ง
 • จีระพงศ์ ศรีวิชัย
 • ชื่อเรื่อง
 • เครื่องเชื่อมไฟฟ้ากระแสตรงแบบอินเวอร์เตอร์ / จีระพงศ์ ศรีวิชัย และภาวดี ทิพย์มาก.
 • ครั้งที่พิมพ์ Inverter DC welder
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพ ฯ : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า. คณะวิศวกรรมศาสตร์, 2545
  บรรณลักษณ์ 60 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • เครื่องเชื่อมไฟฟ้ากระแสตรง
 • อินเวอร์เตอร์
 • ปริญญานิพนธ์
 • Full Bridge Inverter
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ภาวดี ทิพย์มาก
 • สำเริง ทิพย์มาก
 • ศิริพรรณ ธงชัย, ดร.
 • สกล อุดมศิริ
 • ที่มาของทรัพยากร 29/มี.ค./45
 • จีระพงศ์ ศรีวิชัย
 • เครื่องเชื่อมไฟฟ้ากระแสตรงแบบอินเวอร์เตอร์ / จีระพงศ์ ศรีวิชัย และภาวดี ทิพย์มาก.
 • เครื่องเชื่อมไฟฟ้ากระแสตรง
 • อินเวอร์เตอร์
 • ปริญญานิพนธ์
 • Full Bridge Inverter
 • ภาวดี ทิพย์มาก
 • สำเริง ทิพย์มาก
 • ศิริพรรณ ธงชัย, ดร.
 • สกล อุดมศิริ

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  4520000079  ปพ ELE จ565ค 2545 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  4520000038  ปพ ELE จ565ค 2545 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [238]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |