สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 4120000018
ภาษา TH-BaPIT
Call Number วิจัย อ691พ 2541
ชื่อผู้แต่ง
 • อำพรรณ ทิมจำลอง
 • ชื่อเรื่อง
 • พฤติกรรมการใช้บริการรถปรับอากาศรุ่นใหม่ยูโร (EURO 2) / อำพรรณ ทิมจำลอง, พิเชฐ อัมราบุตร และประโยชน์ คิดถูก
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2541.
  บรรณลักษณ์ 38 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • การใช้บริการรถปรับอากาศ
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • พิเชฐ อัมราบุตร
 • ประโยชน์ คิดถูก
 • ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 30/3/50
 • อำพรรณ ทิมจำลอง
 • พฤติกรรมการใช้บริการรถปรับอากาศรุ่นใหม่ยูโร (EURO 2) / อำพรรณ ทิมจำลอง, พิเชฐ อัมราบุตร และประโยชน์ คิดถูก
 • การใช้บริการรถปรับอากาศ
 • พิเชฐ อัมราบุตร
 • ประโยชน์ คิดถูก
 • ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  4120000018  วิจัย อ691พ 2541  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [90]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |