สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 3720000064,ฉ1 3720000065,ฉ.2
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ ELE ก783ก 2537
ชื่อผู้แต่ง
 • เกษม ฉลูทอง
 • ชื่อเรื่อง
 • เครื่องปรับอากาศซิลเลอร์/ เกษม ฉลูทอง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน, 2537
  บรรณลักษณ์ 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 20/06/37
 • เกษม ฉลูทอง
 • เครื่องปรับอากาศซิลเลอร์/ เกษม ฉลูทอง
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  3720000064  ปพ ELE ก783ก 2537 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  3720000065  ปพ ELE ก783ก 2537 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [450]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |