สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 3520000003,ฉ3 3520000001,ฉ1 3520000002,ฉ2
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ MEE ฉ232ค 2535
ชื่อผู้แต่ง
 • ฉัตรชัย ศิลเตโชกุล
 • ชื่อเรื่อง
 • เครื่องวัดความเร็วรอบ / ฉัตรชัย ศิลเตโชกุล
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพ : วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน, 2535
  บรรณลักษณ์ 34 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • เครื่องวัด
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 7/02/35
 • ฉัตรชัย ศิลเตโชกุล
 • เครื่องวัดความเร็วรอบ / ฉัตรชัย ศิลเตโชกุล
 • เครื่องวัด

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  3520000003  ปพ MEE ฉ232ค 2535 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  3520000001  ปพ MEE ฉ232ค 2535 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   3.  3520000002  ปพ MEE ฉ232ค 2535 ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [408]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |