สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 3820000069,ฉ.2 3820000122,ฉ.1
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ MEE ส712ช 2538
ชื่อผู้แต่ง
 • สำเริง สุขานุยุทธ์
 • ชื่อเรื่อง
 • ชุดประลองแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง / สำเริง สุขานุยุทธ์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเอกเทคนิคช่างยนต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน, 2538.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • แรงเหวี่ยง
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • สมชาย รนต์ละออง,
 • สมนึก แสงแก้ววัมนา,
 • พรทิพย์ รัตกสิกร,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 23/02/39
 • สำเริง สุขานุยุทธ์
 • ชุดประลองแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง / สำเริง สุขานุยุทธ์
 • แรงเหวี่ยง
 • สมชาย รนต์ละออง,
 • สมนึก แสงแก้ววัมนา,
 • พรทิพย์ รัตกสิกร,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  3820000069  ปพ MEE ส712ช 2538 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  3820000122  ปพ MEE ส712ช 2538 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [398]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |