สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 4320000094
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ IEN น114พ 2543
ชื่อผู้แต่ง
 • นคร คุณวงศ์.
 • ชื่อเรื่อง
 • พัฒนาเครื่องขอดเกล็ดปลาตะเพียนขาว / นคร คุณวงศ์, ไพโรจน์ ธูปไทย และสุเมธี ทองพาณิช
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพ ฯ : ภาควิชาวิศวอุตสาหการ. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2543
  บรรณลักษณ์ 42 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • เกล็ดปลาตะเพียน -- เครื่องขอดเกล็ด
 • ภาคนิพนธ์
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ไพโรจน์ ธูปไทย
 • สุเมธี ทองพาณิช
 • ประยูร สุรินทร์
 • กิตติศักดิ์ บัวศรี
 • ที่มาของทรัพยากร 10/เม.ย./48
 • นคร คุณวงศ์.
 • พัฒนาเครื่องขอดเกล็ดปลาตะเพียนขาว / นคร คุณวงศ์, ไพโรจน์ ธูปไทย และสุเมธี ทองพาณิช
 • เกล็ดปลาตะเพียน -- เครื่องขอดเกล็ด
 • ภาคนิพนธ์
 • ไพโรจน์ ธูปไทย
 • สุเมธี ทองพาณิช
 • ประยูร สุรินทร์
 • กิตติศักดิ์ บัวศรี

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  4320000094  ปพ IEN น114พ 2543  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [271]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |