สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 4220000090
ภาษา TH-BaPIT
Call Number วิจัย ศ169บ 2542
ชื่อผู้แต่ง
 • ศราวุธ เย็นกาย
 • ชื่อเรื่อง
 • บทบาทหน้าที่อาจารย์พี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันตามการรับรู้ของนักศึกษาฝึกสอน / ศราวุธ เย็นกาย, สุริยันต์ รักพวก และเสกสรร ศรีจันทร์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2542
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม: ตาราง ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • อาจารยืพี่เลี้ยง -- หน้าที่
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • สุริยันต์ รักพวก
 • เสกสรร ศรีจันทร์
 • ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 30/3/50
 • ศราวุธ เย็นกาย
 • บทบาทหน้าที่อาจารย์พี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันตามการรับรู้ของนักศึกษาฝึกสอน / ศราวุธ เย็นกาย, สุริยันต์ รักพวก และเสกสรร ศรีจันทร์
 • าจารยืพี่เลี้ยง -- หน้าที่
 • สุริยันต์ รักพวก
 • เสกสรร ศรีจันทร์
 • ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  4220000090  วิจัย ศ169บ 2542  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [153]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |