สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 6220000033,ฉ.1 6220000034,ฉ.2
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ EE. ณ339ก 2560
ชื่อผู้แต่ง
 • ณัฐพงษ์ พระจันทร์แจ่มฟ้า
 • ชื่อเรื่อง
 • การควบคุมมุมเซอร์โวมอเตอร์ = Angle control with serve motor / ณัฐพงษ์ พระจันทร์แจ่มฟ้า
 • Add Title
 • Angle control with serve motor
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2560.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม. + ซีดี 1 แผ่น
  หัวเรื่อง
 • เซอร์โวมอเตอร์
 • การ์ดอินเตอร์เฟสแบบควบคุมเวลาจริง
 • ตัวควบคุมแบบซิกเลอร์-นิโคล
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • พิษณุ ศรีธงชัย,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 04/04/62
 • ณัฐพงษ์ พระจันทร์แจ่มฟ้า
 • การควบคุมมุมเซอร์โวมอเตอร์ = Angle control with serve motor / ณัฐพงษ์ พระจันทร์แจ่มฟ้า
 • Angle control with serve motor
 • เซอร์โวมอเตอร์
 • การ์ดอินเตอร์เฟสแบบควบคุมเวลาจริง
 • ตัวควบคุมแบบซิกเลอร์-นิโคล
 • พิษณุ ศรีธงชัย,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  6220000033  ปพ EE. ณ339ก 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   2. [ ขอจอง ]  6220000034  ปพ EE. ณ339ก 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [1181]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |