สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 6220000009,ฉ.1 6220000010,ฉ.2
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ EE. ร661ก 2560
ชื่อผู้แต่ง
 • รุจิรา สาริวัฒน์
 • ชื่อเรื่อง
 • การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องกรองน้ำมันพืช เพื่อทำไดอิเล็กตริก = Development of vegetable oil purifier control system for liquid dielectric/ รุจิรา สาริวัฒน์, วันมูฮำมัดชารีฟ ละบายดีมัญ และกฤษณะ เทียมหมอก
 • Add Title
 • Development of vegetable oil purifier control system for liquid dielectric
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2560.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม. + ซีดี 1 แผ่น
  หัวเรื่อง
 • น้ำมันดอกทานตะวัน
 • ค่าแรงดันเบรกดาวน์
 • ค่าความชื้น
 • ค่าสูญเสียความเป็นฉนวน
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • วันมูฮำมัดชารีฟ ละบายดีมัญ
 • กฤษณะ เทียมหมอก
 • บุญชู สมบุญเพ็ญ,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 08/11/61
 • รุจิรา สาริวัฒน์
 • การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องกรองน้ำมันพืช เพื่อทำไดอิเล็กตริก = Development of vegetable oil purifier control system for liquid dielectric/ รุจิรา สาริวัฒน์, วันมูฮำมัดชารีฟ ละบายดีมัญ และกฤษณะ เทียมหมอก
 • Development of vegetable oil purifier control system for liquid dielectric
 • น้ำมันดอกทานตะวัน
 • ค่าแรงดันเบรกดาวน์
 • ค่าความชื้น
 • ค่าสูญเสียความเป็นฉนวน
 • วันมูฮำมัดชารีฟ ละบายดีมัญ
 • กฤษณะ เทียมหมอก
 • บุญชู สมบุญเพ็ญ,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  6220000009  ปพ EE. ร661ก 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   2. [ ขอจอง ]  6220000010  ปพ EE. ร661ก 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [1170]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28