สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 6120000046,ฉ.1 6120000047,ฉ.2 6120000046CD 6120000047CD
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ EE. ช383ต 2559
ชื่อผู้แต่ง
 • ชัยณรงค์ นาคจู
 • ชื่อเรื่อง
 • ตัวกรองกำลังไฟฟ้าแบบแอคทีฟ 1 เฟส โดยใช้ตัวควบคุมกระแสแบบฮิสเตอร์รีซิสที่มีการรักษาแรงดันไฟตรงเชื่อมโยงโดยตัวควบคุม PID = Ative power filter single phase using hysteresis current control with regulation of D.C. link voltage by PI controller / ชัยณรงค์ นาคจู สมยศ อินโชติ และนิวัฒน์ ผาริการ
 • Add Title
 • Ative power filter single phase using hysteresis current control with regulation of D.C. link voltage by PID controller
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2559.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม. + CD 1 แผ่น
  หัวเรื่อง
 • ตัวกรองกำลังไฟฟ้า
 • ตัวควบคุมกระแสแบบฮีสเตอร์รีซิส
 • ตัวควบคุม PID
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • สมยศ อินทโชติ
 • นิวัฒน์ ผาริการ
 • ศักดา พรหมเหมือน,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค โดยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 22/06/61
 • ชัยณรงค์ นาคจู
 • ตัวกรองกำลังไฟฟ้าแบบแอคทีฟ 1 เฟส โดยใช้ตัวควบคุมกระแสแบบฮิสเตอร์รีซิสที่มีการรักษาแรงดันไฟตรงเชื่อมโยงโดยตัวควบคุม PID = Ative power filter single phase using hysteresis current control with regulation of D.C. link voltage by PI controller / ชัยณรงค์ นาคจู สมยศ อินโชติ และนิวัฒน์ ผาริการ
 • Ative power filter single phase using hysteresis current control with regulation of D.C. link voltage by PID controller
 • ตัวกรองกำลังไฟฟ้า
 • ตัวควบคุมกระแสแบบฮีสเตอร์รีซิส
 • ตัวควบคุม PID
 • สมยศ อินทโชติ
 • นิวัฒน์ ผาริการ
 • ศักดา พรหมเหมือน,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  6120000046  ปพ EE. ช383ต 2559 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   2. [ ขอจอง ]  6120000047  ปพ EE. ช383ต 2559 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [1159]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |