สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 6020000051
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ IT. น673ร 2558
ชื่อผู้แต่ง
 • นิวัฒน์ นาคจันทร์
 • ชื่อเรื่อง
 • ระบบการจัดการทรัพย์สินและอุปกรณ์แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ = Asset management system of information technology department / นิวัฒน์ นาคจัทร์
 • Add Title
 • Asset management system of information technology department
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2558.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • ระบบการจัดการทรัพย์สิน
 • อุปกรณ์เทคโนโลยี
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • อิทธิศักดิ์ ศรีดำ,
 • สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 01/09/60 โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นิวัฒน์ นาคจันทร์
 • ระบบการจัดการทรัพย์สินและอุปกรณ์แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ = Asset management system of information technology department / นิวัฒน์ นาคจัทร์
 • Asset management system of information technology department
 • ระบบการจัดการทรัพย์สิน
 • อุปกรณ์เทคโนโลยี
 • อิทธิศักดิ์ ศรีดำ,
 • สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  6020000051  ปพ IT. น673ร 2558  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [1132]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |