สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 6020000026,ฉ.1 6020000027,ฉ.2 6020000026CD 6020000027CD
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ EE. ช426ก 2558
ชื่อผู้แต่ง
 • ชัยฤทธิ์ ประพัฒน์
 • ชื่อเรื่อง
 • การควบคุมความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดผ่านระบบ 3 G = Controlling peak demarnd via 3G / ชัยฤทธิ์ ประพัฒน์, วุฒิชัย แซ่หว่อง และศจี รื่นกลิ่น
 • Add Title
 • Controlling peak demarnd via 3G
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2558.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด
 • การควบคุมผ่านระบบ 3G
 • PLC
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • วุฒิชัย แซ่หว่อง
 • ศจี รื่นกลิ่น
 • ประสิทธิ์ นางทิน,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 05/04/60
 • ชัยฤทธิ์ ประพัฒน์
 • การควบคุมความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดผ่านระบบ 3 G = Controlling peak demarnd via 3G / ชัยฤทธิ์ ประพัฒน์, วุฒิชัย แซ่หว่อง และศจี รื่นกลิ่น
 • Controlling peak demarnd via 3G
 • ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด
 • การควบคุมผ่านระบบ 3G
 • PLC
 • วุฒิชัย แซ่หว่อง
 • ศจี รื่นกลิ่น
 • ประสิทธิ์ นางทิน,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  6020000026  ปพ EE. ช426ก 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   2. [ ขอจอง ]  6020000027  ปพ EE. ช426ก 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   3. [ ขอจอง ]  60961058CD  ปพ EE. ช426ก 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   CD-ROM | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   4. [ ขอจอง ]  60143870CD  ปพ EE. ช426ก 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   CD-ROM | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [1124]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |