สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 6020000009,ฉ.1 6020000010,ฉ.2
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ Et.E. ป261ค 2555
ชื่อผู้แต่ง
 • ประดับพงศ์ มีเสมา
 • ชื่อเรื่อง
 • เครื่องแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรงสำหรับเครื่องกำเนิดพลังานน้ำขนาดเล็ก = AC-DC converter for small hydro generator / ประดับพงศ์ มีเสนา และ พงศิศร สุวรรณกฤูฏ
 • Add Title
 • AC-DC converter for small hydro generator
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2555.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • เครื่องแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ
 • เครื่องกำเนิดพลังงานน้ำ
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • พงศิศร สุวรรณกูฏ
 • วสันต์ อู่ยายโสม,
 • พัฒนา อินทนิ,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 13/12/59
 • ประดับพงศ์ มีเสมา
 • เครื่องแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรงสำหรับเครื่องกำเนิดพลังานน้ำขนาดเล็ก = AC-DC converter for small hydro generator / ประดับพงศ์ มีเสนา และ พงศิศร สุวรรณกฤูฏ
 • AC-DC converter for small hydro generator
 • เครื่องแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ
 • เครื่องกำเนิดพลังงานน้ำ
 • พงศิศร สุวรรณกูฏ
 • วสันต์ อู่ยายโสม,
 • พัฒนา อินทนิ,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  6020000009  ปพ Et.E. ป261ค 2555 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  6020000010  ปพ Et.E. ป261ค 2555 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [1111]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |