สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 4520000096,ฉ.1 4520000118,ฉ.2
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ ELE ม443ค 2545
ชื่อผู้แต่ง
 • มานพ อยู่คง
 • ชื่อเรื่อง
 • เครื่องจำหน่ายถุงยางอนามัยอัตโนมัติ / มานพ อยู่คง และยุทธพงษ์ ศรีวิชัยมูล
 • ครั้งที่พิมพ์ The Condom sale autumatic machines
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพ ฯ : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า. คณะวิศวกรรมศาสตร์, 2545
  บรรณลักษณ์ 120 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • ถุงยางอนามัย
 • ปริญญานิพนธ์
 • Condom sale
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ยุทธพงษ์ ศรีวิชัยมูล
 • สมพงษ์ ศรีลัด
 • ที่มาของทรัพยากร 29/มี.ค./45
 • มานพ อยู่คง
 • เครื่องจำหน่ายถุงยางอนามัยอัตโนมัติ / มานพ อยู่คง และยุทธพงษ์ ศรีวิชัยมูล
 • ถุงยางอนามัย
 • ปริญญานิพนธ์
 • Condom sale
 • ยุทธพงษ์ ศรีวิชัยมูล
 • สมพงษ์ ศรีลัด

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  4520000096  ปพ ELE ม443ค 2545 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  4520000118  ปพ ELE ม443ค 2545 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [240]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |