สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 3820000094,ฉ.1 3820000095,ฉ.2
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ ELE ก532ส 2538
ชื่อผู้แต่ง
 • การันต์ ดวงต๊ะ
 • ชื่อเรื่อง
 • สื่อการสอนวีดิทัศน์เพื่อการสอน เรื่องการใช้งานออสซิลโลสโคปเบื้องต้น / การันต์ ดวงต๊ะ, ณรงค์พันธ์ ปิ่นรอด และบุญเกิด สนธิพันธ์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเอกครูเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาช่างกลปทุมวัน, 2538
  บรรณลักษณ์ 112 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • การผลิตสื่อการสอน -- การวิจัย
 • วีดิทัศน์ -- สื่อการสอน
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • บุญเกิด สนธิพันธ์
 • ณรงค์พันธ์ ปิ่นรอด
 • เชษฐา เทียมเพชร,
 • ณรงค์ฤทธิ์ นุตตะโร,
 • วิไลพร สุวัฒนพันธุ์กุล,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 23/02/38
 • การันต์ ดวงต๊ะ
 • สื่อการสอนวีดิทัศน์เพื่อการสอน เรื่องการใช้งานออสซิลโลสโคปเบื้องต้น / การันต์ ดวงต๊ะ, ณรงค์พันธ์ ปิ่นรอด และบุญเกิด สนธิพันธ์
 • การผลิตสื่อการสอน -- การวิจัย
 • วีดิทัศน์ -- สื่อการสอน
 • บุญเกิด สนธิพันธ์
 • ณรงค์พันธ์ ปิ่นรอด
 • เชษฐา เทียมเพชร,
 • ณรงค์ฤทธิ์ นุตตะโร,
 • วิไลพร สุวัฒนพันธุ์กุล,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  3820000094  ปพ ELE ก532ส 2538 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  3820000095  ปพ ELE ก532ส 2538 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [211]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |