สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 6420000023
ภาษา TH-BaPIT
Call Number ปพ Inc.E อ246รก 2562
ชื่อผู้แต่ง
 • อพินันธ์ เพชรงามจรัส
 • ชื่อเรื่อง
 • การควบคุมสมดุลของลูกตุ้มผกผันเคลื่อนที่แบบเชิงมุมด้วยตัวควบคุมแบบคุ่มค่ากำลังสองเชิงเส้น = Rotary inverted pendulum balancing control by linear quadratic regulator / อพินันธ์ เพชรงามจรัส
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2562.
  บรรณลักษณ์ 89 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • เพนดูลัมผกผันแบบหมุน
 • แบบจำลองไม่เชิงเส้น
 • ทฤษฎีปริภูมิสเตต
 • ตัวคุมค่ากำลังสองเชิงเส้น
 • โปรแกรมวัดคุมเสมือน
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ยงยุทธ์ พัฒนพงศ์,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 17/03/64
 • อพินันธ์ เพชรงามจรัส
 • การควบคุมสมดุลของลูกตุ้มผกผันเคลื่อนที่แบบเชิงมุมด้วยตัวควบคุมแบบคุ่มค่ากำลังสองเชิงเส้น = Rotary inverted pendulum balancing control by linear quadratic regulator / อพินันธ์ เพชรงามจรัส
 • เพนดูลัมผกผันแบบหมุน
 • แบบจำลองไม่เชิงเส้น
 • ทฤษฎีปริภูมิสเตต
 • ตัวคุมค่ากำลังสองเชิงเส้น
 • โปรแกรมวัดคุมเสมือน
 • ยงยุทธ์ พัฒนพงศ์,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  6420000023  ปพ Inc.E อ246รก 2562  ให้บริการ  ได้
   ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [1212]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28