สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00000nam 2200000uu 4500
 008 070518s2537 th a bba 0000 0bthabd
 016
|a 3720000127,ฉ1
|a 3720000128,ฉ2
 041
|a TH-BaPIT
 099
4 |f ปพ |a ELE |b ช648ช 2537
 100
0 |a ชูชาติ ศรีคมขำ
 245
10 |a ชุดสาธิต = Earth Leakage Circuit Breaker / |c ชูชาติ ศรีคมขำ
 260
|a กรุงเทพฯ : |b คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาช่างกลปทุมวัน, |c 2537
 300
|a 64 หน้า : |b ภาพประกอบ ; |c 29 ซม.
 650
04 |a อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า
 700
00 |a ไฉน บุญเพ็ชร |e อาจารย์ที่ปรึกษา
 930
|a บริจาค |d 16/06/43

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  3720000127  ปพ ELE บ525ห 2537 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
 ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
 2. [ ขอจอง ]  3720000128  ปพ ELE ช648ช 2537 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
 ปริญญานิพนธ์ | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |