สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50200841
ISBN 0273606271
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number QA 76.76.O63 .M528g 1994
ชื่อผู้แต่ง
 • Melrose, William
 • ชื่อเรื่อง
 • GNVQ core skills communication intermediate/advanced / William Merlrose
 • พิมพลักษณ์ London : PITMan Publishing, 1994.
  บรรณลักษณ์ 146 p : ill ; 26 cm.
  หัวเรื่อง
 • Intermediate
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 18/06/50
 • Melrose, William
 • GNVQ core skills communication intermediate/advanced / William Merlrose
 • Intermediate

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  50200841  QA 76.76.O63 .M528g 1994  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [8431]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |