Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 493 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   ามีตีตรา / นาวิกา     2556.  1
 2.   ร้างตนเอง / ไชยวัฒน์      1
 3.   ะดุดรักกลางใจ / ป. ศิลา     2553.  1
 4.   ายเลือดแดนตะวัน / ณารา     2557.  1
 5.   ุดแค้นแนรัก / จุฬามณี     2557.  1
 6.   วยมดุล / นาตาลี เกลโบวา     2550.  1
 7.   ิ่งดีทีุ่ด / พระยุทธนา.     2549.  1
 8.   ูตรรักนักปรุงร / รัมย์.     2549.  1
 9.   ะพานายรุ้ง / พริบพันดาว     2554.  1
 10.   ีและการใช้ี /โกุม ายใจ / โกุม ายใจ     2540  1
 11.   ืบลับ...ะดุดรัก / ทรรศิกา.     2549.  1
 12.   ังคมวิทยา / ุพัตรา ุภาพ.     2539.  3
 13.   ังคมวิทยา / ุพัตรา ุภาพ.     2537.  3
 14.   ืบซ่อนรัก ตอน องหัวใจ / tiara     2557.  1
 15.   งครามปาก / คึกฤทธิ์ ปราโมช.     2514.  1
 16.   ้มหวานน้ำตาลเปรี้ยว / ณารา     2554.  1
 17.   ืบซ่อนรัก ตอน ใกล้ซาตาน / tiara     2557.  1
 18.   ะพานรักข้ามเวลา / พัชรกานต์     2550.  1
 19.   ะพาน / โครงการพบกันครึ่งทาง     2538.  1
 20.   ืบซ่อนรัก ตอน ทางผ่านฝัน / tiara     2557.  1
 21.   ืบซ่อนรัก ตอน รำพันเลือด / tiara     2557.  1
 22.   ถิติ = Statistics / ุมาลี จันทร์ชลอ     2547.  5
 23.   ถิติการศึกษา / นงนุช ภัทราคร.     2538.  1
 24.   ถานีผีิง = Death Station / พิมพ์พะยอม     2557.  1
 25.   ะพานแงคำ / ปิยะพร ศักดิ์เกษม     2556.  1
 26.   ารพัดัตว์โลก / ุทัศน์ ยก้าน     2548.  1
 27.   มุนไพรน่ารู้ / วันดี กฤษณพันธ์.     2541.  1
 28.   วัดิศึกษา / จรินทร์ ธานีรัตน์.     2525.  1
 29.   มุนไพรร้างรอยยิ้ม / ตรีุคนธ์     2547.  1
 30.   รวงปกาิตคำฉันท์ / ุภร ผลชีวิต     2538.  1
 31.   ร้าง App โดนใจ ใน 5 นาที / รีน่า ตัน     2556.  1
 32.   อบติดพิชิต TOEFL iTP / กิตติ์ จิรติกุล     2562.  1
 33.   ิทธิผู้บริโภค / รวิศ ลิมปรังษี.     2552.  1
 34.   ำนักงบประมาณ 48 ปี /ำนักงบประมาณ.     2550  1
 35.   ืบกรุ่นกาแฟ ตอน ลาเต้เลือด / Cleo Coyle.     2549.  1
 36.   ารานุกรมวัฒนธรรมไทย / . พลายน้อย     2553.  1
 37.   มุดภาพโคลงฤาษีดัดตน / กรมศิลปากร     2551  1
 38.   ารานุกรมผัก / ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์.     2547.  1
 39.   ุขแท้ด้วยปัญญา / พระไพศาล วิาโล.     2553.  1
 40.   ุดยอดเทคนิคการเขียน / เศรษฐวิทย์     2555.  1
 41.   นามแม่เหล็กไฟฟ้า / มงคล ทองงคราม.     2536.  6
 42.   ถิติศาตร์ / ศิริลักษณ์ ุวรรณวงศ์     2557.  1
 43.   วัดีวีเดน / ไพลิน กาญจนภานุพันธ์.     2548.  1
 44.   ุดยอดนักผจญภัย / โดย ุทัศน์ ยก้าน     2555.  1
 45.   ถิติเพื่อการวิจัย / กานดา พูนลาภทวี     2539.  4
 46.   ถิติเพื่อการวิจัย / กานดา พูนลาภทวี     2530.  4
 47.   อนวิทย์ คิดนุก 1 / บัญชา ธนบุญมบัติ     2548.  1
 48.   อนวิทย์ คิดนุก 2 / บัญชา ธนบุญมบัติ     2549  1
 49.   ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตาหกรรม     2546.  2
 50.   ุดยอดนักเคมีโลก / โดย ุทัศน์ ยก้าน     2554  1

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |