Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 46 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   ำนำเหมันต์ / มกรา.     2549.  1
 2.   งทุนแมน 13.0 / งทุนแมน.     2563.  1
 3.   ูกหนี้ที่รัก / ชาครียา     2556.  1
 4.   อยคอ / ประภัสสร เสวิกุ     2555.  1
 5.   ิขิตรักแวมไพร์ = Dark needs at night / โค, เครสีย์     2553.  1
 6.   ม / โครงการพบกันครึ่งทาง     2541.  9
 7.   ำนำแห่งรัก / บุษกร เมธางกูร     2552.  1
 8.   อดายมังกร / ประภัสสร เสวิกุ     2561.  1
 9.   ุงเย็น ฅนสามัญ / ชดา ปะการัง    2548  1
 10.   มที่เปี่ยนทาง / กฤษณา อโศกสิน     2554.  1
 11.   มหายใจแห่งความสำเร็จ / ภคพร สุขศิริ     2559.  1
 12.   งทุนหุ้นเงาพันเท่าแค่เอื้อม / เฟยหง     2545.  1
 13.   ัดฟ้าสู่รัสเซีย / ไพิน กาญจนภานุพันธ์     2553  1
 14.   รถฟาร์มแทรกเตอร์ : ้อแะยาง / โดย นัย บำรุงเวช.     2544.  1
 15.   ิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ / บัณฑิต หิมสกุ     2537.  1
 16.   ิเก : มหรสพกรุงเทพฯ / สุจิตต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการ     2550.  2
 17.   ูกหนังสือพันธุ์้าน = Football of fortune / รณพงศ์ คำนวณทิพย์     2549  1
 18.   ับสมอง องเชิงเชาวน์ = Upgrade your english skills / วิเชียร แป้นไผ่     2548.  1
 19.   ูกเ่น-ูกฮา :รวมปาฐาถายอดฮิต /ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์    2548  1
 20.   วง = Missing you / ฮาร์าน โคเบน เขียน ; มณฑารัตน์ ทรงเผ่า แป.     2558.  1
 21.   งทุนหุ้นได้ในเ่มเดียว = Stock lecture / งทุนศาสตร์ (นามปากกา)     2565.  1
 22.   ีนอย่างไรสร้างกำไรให้องค์กร / โดย วิโรจน์ ักขณาอดิศร     2552.  1
 23.   มฟ้าอากาศ / เอ็ดเวิร์ด โคส เขียน ; วารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ แป     2556.  1
 24.   ้วง แคะ แกะ คอมพิวเตอร์ / ไมเคิ โคแมน ; พุทธิพงศ์ จิตรปฏิมา, แป     2548.  1
 25.   ะครโขน = Khmer mask theater / แต่งโดย เพชร ตุมกระวิ ;แปโดย ภูมิจิต เรืองเดช.     2548.  1
 26.   ิเก : มหรสพกรุงรัตนโกสินทร์มีกำเนิดในกรุงเทพฯ / สุจิตต์ วงษ์เทศ     2550.  2
 27.   ิฟต์อวกาศ / ชัยวัฒน์ คุประตกุ ; [บรรณาธิการเ่ม : ปณต ไกรโรจนานันท์]     2547.  1
 28.   ุยป่าฝ่าฝน / พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     2549.  1
 29.   าวใก้บ้าน / พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     2549.  1
 30.   ้านคันยานยนต์ไทยสู่เวทีโก = Thai auto : a one million milestone / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย     [254-]  1
 31.   อจิสติกส์แะการจัดการโซ่อุปทานอธิบายได้--ง่ายนิดเดียว / วิทยา สุหฤทดำรง     2546.  1
 32.   ูบคม--เสธ.แดง : แองเจิ้ 007, เขียน ; ยะ ยี่เอ๋ง, เรียบเรียง.     2551.  1
 33.   ูกค้าตอดชีพ / โดย แจ๊กดิช เซธ แะ แอนดรู โซเบ ; วรรณพร ไกรเิศ แปะเรียบเรียง     2547  1
 34.   ูกค้าคือปีศาจ = Okyakusama Wa akuma! akuma O miryosuru saabisu kazen / edited by Japan Human Relations Association ; แปโดย รังสรรค์ เิศในสัตย์     2546.  1
 35.   ำพูน : เมืองโบราณกว่า 1,300 ปี = Lamphun / ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา แะนันทนาการจังหวัดำพูน     2549.  1
 36.   ัดฟ้า่าวิชาหาอาจารย์ / พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     2550.  1
 37.   งทุนอย่าง--วอร์เรน บัฟเฟตต์ = The new Buffettology / โดย Mary Buffett แะ David Clark ; [แป] เรียบเรียงโดย พรชัย รัตนนนทชัยสุข     2546.  1
 38.   อยกระทง แม่พระคงคา ป้อมมหากฬ งานภูเขาทอง คูคองพระนคร (มหานาค-โอ่งอ่าง-บางำพู) / สุจิตต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการ     2550.  1
 39.   าว เพื่อนบ้านต่างวัฒนธรรม : ความเข้าใจเพื่อนบ้านต่างวัฒนธรรมสำหรับผู้บริหาร 2 / มหาวิทยาัยราชภัฏเชียงราย     [255-]  1
 40.   โจทย์ 700 ข้อ กศาสตร์วิศวกรรม : ไดนามิกส์ เ่ม 2 /Joseph F. Shelley ; แปะเรียบเรียงโดย สุทธิพงศ์ ศรีกรารมณ์, วิชัย ศิวะโกศิษฐ์    2542.  1
 41.   โจทย์ 700 ข้อ กศาสตร์วิศวกรรม : ไดนามิกส์ เ่ม 1 /Joseph F. Shelley ; แปะเรียบเรียงโดย สุทธิพงศ์ ศรีกรารมณ์, วิชัย ศิวะโกศิษฐ์    2542.  1
 42.   อร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ ตอนที่ 2 หอคอยคู่พิฆาต = The Lord of the rings the the two towers / เจ.อาร์.อาร์ โทคีน เรื่องแะภาพประกอบ ; วัี ชื่นยง แป     2557.  1
 43.   อร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ ตอนที่ 1 มหันตภัยแห่งแหวน = The Lord of the rings The fellowship of the ring / เจ.อาร์.อาร์ โทคีน เรื่องแะภาพประกอบ ; วัี ชื่นยง แป     2557.  1
 44.   อร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ ตอนที่ 3 กษัตริย์คืนบัังก์ = The Lord of the rings the return of the king / เจ.อาร์.อาร์ โทคีน เรื่องแะภาพประกอบ ; วัี ชื่นยง แป     2557.  1
 45.   ดคอเสเตอรอใน 12 สัปดาห์ / [ผู้เขียน เดวิด แอ. คาตซ์, เดบรา แอ. กอร์ดอน ; คณะผู้แป กิจจา ฤดีขจร ... แะคนอื่น ๆ ; บรรณาธิการ สุณี ธนาเิศกุ]    2549 .  1
 46.   ักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : พื้นฐานความรู้ทั่วไป : ไชยยศ เหมะรัชตะ     2555.  1

1 ... 1
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |