สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 48200212
ISBN 9745374253
ชื่อย่อห้องสมุด kku-c kku-c TH-BaPIT
Call Number สพร LG395.T5 ก782 2547
ชื่อนิติบุคคล
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : จากอดีตสู่ก้าวแรกแห่งทศวรรษที่เจ็ด/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โกมลบอลกราฟฟิค, 2547.
  บรรณลักษณ์ 450, [2] หน้า : ภาพประกอบ. ; 30 ซม
  หมายเหตุ จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี
  ที่มาของทรัพยากร บริจาค 22/08/48
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • LLLLL
 • 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : จากอดีตสู่ก้าวแรกแห่งทศวรรษที่เจ็ด/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  48200212  สพร LG395.T5 ก782 2547  ให้บริการ  ไม่ได้
   สิ่งพิมพ์รัฐบาล | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [7947]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |