สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 49100134
ISBN 0-521-53351-1
Call Number TK7871.89.L53 .S384l 2003
ชื่อผู้แต่ง
 • Schubert, E. Fred.
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • Light-emitting diodes / E. Fred Schubert.
 • พิมพลักษณ์ New York : Cambridge University Press, 2003.
  บรรณลักษณ์ 313 p. : ill ; 26 cm.
  หัวเรื่อง
 • Light emitting
 • ที่มาของทรัพยากร งปม. 17/1/49 2,475 baht
 • Schubert, E. Fred.
 • LLLLL
 • Light-emitting diodes / E. Fred Schubert.
 • Light emitting

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  49100134  TK7871.89.L53 .S384l 2003  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [760]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |