สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 49100722
ISBN 063206434X (alk. paper)
ชื่อย่อห้องสมุด DLC DLC YDX CIN TH-BaPIT
Call Number TJ778 .W226g 2004
ชื่อผู้แต่ง
 • Walsh, Philip P.
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • Gas turbine performance / Philip P. Walsh, Paul Fletcher.
 • ครั้งที่พิมพ์ 2nd ed.
  พิมพลักษณ์ Oxford, UK ; Malden, MA : Blackwell Science ; Fairfield, NJ : ASME, 2004.
  บรรณลักษณ์ xiv, 646 p. : ill. ; 26 cm.
  หัวเรื่อง
 • Gas-turbines -- Performance.
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • Fletcher, Paul.
 • ที่มาของทรัพยากร งปม 3 พ.ค.49 5,590 baht
 • Walsh, Philip P.
 • LLLLL
 • Gas turbine performance / Philip P. Walsh, Paul Fletcher.
 • Gas-turbines -- Performance.
 • Fletcher, Paul.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  49100722  TJ778 .W226g 2004  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [701]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28