สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 46100019
ISBN 0130661023
ชื่อย่อห้องสมุด kku-c kku-c TH-BaPIT
Call Number TK5105.5 .T164c 2003
ชื่อผู้แต่ง
 • Tanenbaum, Andrew S.
 • ชื่อเรื่อง
 • Computer networks / Andrew S. Tanenbaum.
 • ครั้งที่พิมพ์ 4th ed.
  พิมพลักษณ์ Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall PTR, c2003.
  บรรณลักษณ์ xx, 891 p. : ill. ; 26 cm.
  หัวเรื่อง
 • COMPUTER NETWORKS.
 • ที่มาของทรัพยากร งปม. 46100019 760 baht
 • Tanenbaum, Andrew S.
 • Computer networks / Andrew S. Tanenbaum.
 • COMPUTER NETWORKS.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  46100019  TK5105.5 .T164c 2003  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [6985]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |