สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 17109025
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number TK7835 .D316g 1963
ชื่อผู้แต่ง
 • De France, J. J.
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • General electronics circuits/ J.J. De France.
 • พิมพลักษณ์ New York, : Holt, Rinehart and Winston, 1963
  บรรณลักษณ์ xiii, 526 p.: illus.; 24 cm.
  หัวเรื่อง
 • Electronic circuits.
 • ที่มาของทรัพยากร งปม. 18/09/15 (hc.)
 • De France, J. J.
 • LLLLL
 • General electronics circuits/ J.J. De France.
 • Electronic circuits.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  17109025  TK7835 .D316g 1963  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [5927]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28