สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 1111872
ชื่อย่อห้องสมุด DLC OCP TH-BaPIT
Call Number TJ970 .G876g 1963
ชื่อผู้แต่ง
 • Groneman, Chris Harold,
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • General shop / by Chris H. Groneman [and] John L. Feirer.
 • พิมพลักษณ์ New York ; Toronto ; London : McGraw-Hill, [c1963
  บรรณลักษณ์ x, 307 p. : ill. ; 25 cm.
  Series
 • McGraw-Hill publications in industrial arts.
 • หัวเรื่อง
 • Manual training.
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • Feirer, John Louis.
 • ที่มาของทรัพยากร งปม. 20/2/11
 • Groneman, Chris Harold,
 • LLLLL
 • General shop / by Chris H. Groneman [and] John L. Feirer.
 • McGraw-Hill publications in industrial arts.
 • Manual training.
 • Feirer, John Louis.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  11101872  TJ970 .G876g 1963  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [5435]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |