สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 27100137
ISBN 0273009591
ชื่อย่อห้องสมุด DLC DLC CIN TH-BaPIT
Call Number T60 .C976 1977
ชื่อผู้แต่ง
 • Currie, Russell M.
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • Work study / R. M. Currie.
 • ครั้งที่พิมพ์ 4th ed., rev. by Joseph E. Faraday.
  พิมพลักษณ์ London : Pitman for the British Institute of Management ; New Rochelle, N.Y. : distributed by Sportshelf, c1977.
  บรรณลักษณ์ ix, 326 p. : ill. ; 22 cm.
  หมายเหตุ Distributor stamped on t.p.
  หัวเรื่อง
 • Work measurement.
 • Methods engineering.
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • Faraday, Joseph E.
 • ที่มาของทรัพยากร 22/07/28
 • Currie, Russell M.
 • LLLLL
 • Work study / R. M. Currie.
 • Work measurement.
 • Methods engineering.
 • Faraday, Joseph E.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  27100137  T60 .C976 1977  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [4336]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |