สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 21110998,v.2c.2
ชื่อย่อห้องสมุด MYG MYG OCL NST m/c NST TH-BaPIT
Call Numberr Ref TK7874 .N277i 1973
ชื่อนิติบุคคล
 • National Semiconductor.
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • Linear applications handbook 2 / National Semiconductor.
 • Add Title
 • Linear applications.
 • พิมพลักษณ์ [Santa Clara, Calif.] National Semiconductor, 1977
  บรรณลักษณ์ 2 v. (various pagings) : ill. ; 23 cm.
  หมายเหตุ Description based on: 1986.
  หัวเรื่อง
 • Linear integrated circuits -- Handbooks, manuals, etc. -- Periodicals.
 • Intergrated circuits -- Handbooks, manuals, etc.
 • ที่มาของทรัพยากร 14/07/21
 • National Semiconductor.
 • LLLLL
 • Linear applications handbook 2 / National Semiconductor.
 • Linear applications.
 • Linear integrated circuits -- Handbooks, manuals, etc. -- Periodicals.
 • Intergrated circuits -- Handbooks, manuals, etc.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  21110998  Ref TK7874 .N277i 1973 v.2c.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   หนังสืออ้างอิง | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [2751]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |