สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 19109888
ชื่อย่อห้องสมุด UIU UIU DGW
Call Number TK7874 .N277 1975
ชื่อนิติบุคคล
 • National Semiconductor Corporation.
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • Linear integrated circuits.
 • ครั้งที่พิมพ์ 1975 ed.
  พิมพลักษณ์ Santa Clara, CA : National Semiconductor Corp., 1975.
  บรรณลักษณ์ xxx, 670 p. in various pagings : ill. ; 23 cm.
  หัวเรื่อง
 • Linear integrated circuits -- Catalogs.
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 09/07/10
 • National Semiconductor Corporation.
 • LLLLL
 • Linear integrated circuits.
 • Linear integrated circuits -- Catalogs.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  19109888  TK7874 .N277 1975  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  21109891  TK7874 .N277 1975 c.4  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   3. [ ขอจอง ]  21109892  TK7874 .N277 1975 c.5  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [2681]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |