สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 48200193
ISBN 974-208-147-6
ชื่อย่อห้องสมุด kku-c kku-c TH-BaPIT
ภาษา tha eng
Call Number QA371 บ211จ 2542
ชื่อผู้แต่ง
 • บรอนสัน, ริชาร์ด
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • โจทย์ 2500 ข้อ สมการเชิงอนุพันธ์ / Richard Bronson ; แปลและเรียบเรียงโดย นงนุช สุขวารี
 • Add Title
 • 2500 Solved problems in differential equations.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2542.
  บรรณลักษณ์ 514 หน้า. : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  หมายเหตุ แปลจาก 2500 solved problems in differential equations.
  หัวเรื่อง
 • สมการเชิงอนุพันธ์
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • นงนุช สุขวารี,
 • Bronson, Richard.
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 19/8/48
 • บรอนสัน, ริชาร์ด
 • LLLLL
 • โจทย์ 2500 ข้อ สมการเชิงอนุพันธ์ / Richard Bronson ; แปลและเรียบเรียงโดย นงนุช สุขวารี
 • 2500 Solved problems in differential equations.
 • สมการเชิงอนุพันธ์
 • นงนุช สุขวารี,
 • Bronson, Richard.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  48200193  QA371 บ211จ 2542  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [1638]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |