Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 57200063,ฉ.1 57200064,ฉ.2
ISBN 9786163487025
ชื่อย่อห้องสมุด kku-c kku-c TH-BaPIT
Call Number HV8252.55.A2 ส232ต 2557
ชื่อผู้แต่ง
 • สมเกียรติ อัศวิษณุ
 • ชื่อเรื่อง
 • ตำรวจของประชาชนเป็นไปได้หรือ / โดย สมเกียรติ อัศวิษณุ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธุรกิจบัณฑิตย์, 2557.
  บรรณลักษณ์ 192 หน้า ; 21 ซม.
  หัวเรื่อง
 • ตำรวจ -- ไทย
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 3/7/57
 • สมเกียรติ อัศวิษณุ
 • ตำรวจของประชาชนเป็นไปได้หรือ / โดย สมเกียรติ อัศวิษณุ
 • ตำรวจ

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  57200063  HV8252.55.A2 ส232ต 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  57200064  HV8252.55.A2 ส232ต 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [14841]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |