สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 54200283
ISBN 9789744967053
ชื่อย่อห้องสมุด kku-c kku-c TH-BaPIT
Call Number QC981.8.G56 พ795ล 2554
ชื่อผู้แต่ง
 • พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ
 • ชื่อเรื่อง
 • โลกร้อน = Global warming / พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ
 • Add Title
 • Global warming
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ไทยศรีประกันภัย, 2554.
  บรรณลักษณ์ 80 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  หัวเรื่อง
 • ภาวะโลกร้อน
 • ภัยธรรมชาติ
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 19/09/54
 • พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ
 • โลกร้อน = Global warming / พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ
 • Global warming
 • ภาวะโลกร้อน
 • ภัยธรรมชาติ

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  54200283  QC981.8.G56 พ795ล 2554  ให้บริการ  ไม่ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [13641]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28