สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 52200512
ISBN 9789744179579
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number PN2078.T42 บ129 2552
ชื่อเรื่อง
 • บทละครนอก เรื่องพิกุลทอง / ผู้เรียบเรียง ธิดาเพ็ญ เข็มสว่าง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2552.
  บรรณลักษณ์ 143 หน้า ; 21 ซม.
  หัวเรื่อง
 • วรรณคดีไทย
 • ละครนอก
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ธิดาเพ้ญ เข็มสว่าง,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 17/08/52
 • บทละครนอก เรื่องพิกุลทอง / ผู้เรียบเรียง ธิดาเพ็ญ เข็มสว่าง
 • วรรณคดีไทย
 • ละครนอก
 • ธิดาเพ้ญ เข็มสว่าง,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  52200512  PN2078.T42 บ129 2552  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [12653]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28