สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 52200220
ISBN 9789740655893
ชื่อย่อห้องสมุด DLC KMUTT TH-BaPIT
Call Number TS195.A3 ป662บ 2551
ชื่อผู้แต่ง
 • ปุ่น คงเจริญเกียรติ
 • ชื่อเรื่อง
 • บรรจุภัณฑ์โลหะ = Metal packaging / ปุ่น และ สมพร คงเจริญเกียรติ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : อมรโปรดักส์, 2551.
  บรรณลักษณ์ 736 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  หัวเรื่อง
 • บรรจุภัณฑ์
 • Packaging.
 • โลหะ
 • สิ่งแวดล้อม
 • การฆ่าเชื้อและการเน่าเสีย
 • การออกแบบและทัศนคติ
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • สมพร คงเจริญเกียรติ
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 05/01/52
 • ปุ่น คงเจริญเกียรติ
 • บรรจุภัณฑ์โลหะ = Metal packaging / ปุ่น และ สมพร คงเจริญเกียรติ
 • บรรจุภัณฑ์
 • Packaging.
 • โลหะ
 • สิ่งแวดล้อม
 • การฆ่าเชื้อและการเน่าเสีย
 • การออกแบบและทัศนคติ
 • สมพร คงเจริญเกียรติ

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  52200220  TS195.A3 ป662บ 2551  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [12417]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28