สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 51200828,c.1 51200829,c.2
ISBN 9789740624035
ชื่อย่อห้องสมุด DLC KMUTT TH-BaPIT
Call Number Ref D412.8 .L111 2008
ชื่อเรื่อง
 • La Princesse dans nos coeurs / Matichon
 • พิมพลักษณ์ Bangkok : Matichon, c2008.
  บรรณลักษณ์ 118 p. : col. ill. ; 26 cm.
  ที่มาของทรัพยากร บริจาค 03/07/51
 • La Princesse dans nos coeurs / Matichon

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  51200828  Ref D412.8 .L111 2008 c.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   หนังสืออ้างอิง | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   2.  51200829  Ref D412.8 .L111 2008 c.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   หนังสืออ้างอิง | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [11120]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |