สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 32201332
ISBN 9742208328
ชื่อย่อห้องสมุด kku-c kku-c TH-BaPIT
Call Number JK11|b ส473 2531
ชื่อเรื่อง
 • 200 ปี รัฐธรรมนูญอเมริกัน : อดีต ปัจจุบันและอนาคตของมหาชนรัฐประชาธิปไตย / สมบัติ จันทรวงศ์แปล
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : บรรณกิจเทรดดิ้ง, 2531
  บรรณลักษณ์ 194 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
  หัวเรื่อง
 • รัฐธรรมนูญ -- สหรัฐอเมริกา
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • สมบัติ จันทรวงศ์,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 11/04/32
 • 200 ปี รัฐธรรมนูญอเมริกัน : อดีต ปัจจุบันและอนาคตของมหาชนรัฐประชาธิปไตย / สมบัติ จันทรวงศ์แปล
 • รัฐธรรมนูญ
 • สมบัติ จันทรวงศ์,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201332  JK11 ส473 2531  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [10955]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28