Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40100394
ชื่อย่อห้องสมุด kku-c kku-c
Call Number T385 ป412ค 2539
ชื่อผู้แต่ง
 • ประสิทธิ์ จันเสรีกร.
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • คู่มือการใช้โปรแกรมออกแบบสิ่งพิมพ์สำหรับเรียนรู้ด้วยตนเอง : PageMaker 6 for Window 95 & Macintosh / ประสิทธิ์ จันเสรีกร.
 • Add Title
 • PageMaker 6 for Window 95 & Macintosh.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพ : Image Focus, 2539.
  บรรณลักษณ์ 133 หน้า : ภาพประกอบ. ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • เพจเมกเกอร์ 6.
 • การพิมพ์ -- การออกแบบ.
 • ที่มาของทรัพยากร งปม. 6/8/40 950 บาท
 • ประสิทธิ์ จันเสรีกร.
 • LLLLL
 • คู่มือการใช้โปรแกรมออกแบบสิ่งพิมพ์สำหรับเรียนรู้ด้วยตนเอง : PageMaker 6 for Window 95 & Macintosh / ประสิทธิ์ จันเสรีกร.
 • PageMaker 6 for Window 95 & Macintosh.
 • เพจเมกเกอร์ 6.
 • การพิมพ์ -- การออกแบบ.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  40100394  T385 ป412ค 2539  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [1965]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |