สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 66200009
ISBN 9786162140662
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
ชื่อผู้แต่ง
 • พนมเทียน
 • ชื่อเรื่อง
 • เห่าดง / พนมเทียน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2553.
  บรรณลักษณ์ 52 หน้า
  หัวเรื่อง
 • นิยาย
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค
 • พนมเทียน
 • เห่าดง / พนมเทียน
 • นิยาย

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  66200009  น พ187ห 2553  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [16448]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |