สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 64100085
ISBN 9781119573326
ชื่อย่อห้องสมุด DLC eng rda DLC OCLCO OCLCF
Call Number TK 1007 .K44d 2019
ชื่อผู้แต่ง
 • Keyhani, Ali
 • ชื่อเรื่อง
 • Design of smart power grid renewable energy systems / Ali Keyhani.
 • ครั้งที่พิมพ์ 3th ed.
  พิมพลักษณ์ USA : Wiley, 2019.
  บรรณลักษณ์ 606 p. : ill
  หัวเรื่อง
 • Smart power grids
 • Electric power systems
 • ที่มาของทรัพยากร เงินงบประมาณ 2564 7/9/64 บาท
 • Keyhani, Ali
 • Design of smart power grid renewable energy systems / Ali Keyhani.
 • Smart power grids
 • Electric power systems

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64100085  TK 1007 .K44d 2019  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [16307]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |