สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 64200014
ชื่อย่อห้องสมุด KASET tha TH-BaPIT
ชื่อผู้แต่ง
 • วศิน อินทสระ
 • ชื่อเรื่อง
 • พ่อผมเป็นมหา / วศิน อินทสระ
 • พิมพลักษณ์ สมุทรปราการ : ชมรมกัลยาณธรรม, 2558.
  บรรณลักษณ์ 455 หน้า : ภาพประกอบ
  หัวเรื่อง
 • นวนิยาย
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 2564 22/02/64
 • วศิน อินทสระ
 • พ่อผมเป็นมหา / วศิน อินทสระ
 • นวนิยาย

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64200014  น ว357พ 2558  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [16296]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |