สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 64100062
ISBN 9786164770041
ชื่อย่อห้องสมุด KASET tha TH-BaPIT
Call Number HD 58.9 อ631อ 2562
ชื่อผู้แต่ง
 • อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
 • ชื่อเรื่อง
 • Objective and key results (OKRS) เครื่องมือการบริหารผลงานที่ได้ ใจ และได้งาน งาน/ อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
 • Add Title
 • Objective and key results (OKRS)
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2562.
  บรรณลักษณ์ 120 หน้า
  หัวเรื่อง
 • การบริหารคุณภาพโดยรวม
 • การบริหารองค์การ
 • การพัฒนาองค์การ
 • ประสิทธิผลองค์การ
 • ที่มาของทรัพยากร งบประมาณ 2564 29/04/64 200 บาท
 • อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
 • Objective and key results (OKRS) เครื่องมือการบริหารผลงานที่ได้ ใจ และได้งาน งาน/ อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
 • Objective and key results (OKRS)
 • การบริหารคุณภาพโดยรวม
 • การบริหารองค์การ
 • การพัฒนาองค์การ
 • ประสิทธิผลองค์การ

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64100062  HD 58.9 อ631อ 2562  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [16279]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |