สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 63100116,c.1 63100117,c.2
ISBN 9781292178608
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number TA 355 .R215m 2018
ชื่อผู้แต่ง
 • Rao, S. S.
 • ชื่อเรื่อง
 • Mechanical vibrations / Singiresu S. Rao.
 • ครั้งที่พิมพ์ 6th ed.
  พิมพลักษณ์ New York. : Prentice Hall, c2018.
  บรรณลักษณ์ 1147 p. : ill.
  หัวเรื่อง
 • Vibration.
 • ที่มาของทรัพยากร เงินงบประมาณ 2563 09/03/63 1,440 บาท
 • Rao, S. S.
 • Mechanical vibrations / Singiresu S. Rao.
 • Vibration.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63100116  TA 355 .R215m 2018 c.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   2. [ ขอจอง ]  63100117  TA 355 .R215m 2018 c.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [16165]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |