สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 62200005,ฉ.1 62200006,ฉ.2
ISBN 9786164073807
ชื่อย่อห้องสมุด kku-c kku-c TH-BaPIT
Call Number HC 79.I55 จ484ย 2561
ชื่อผู้แต่ง
 • จินตวีร์ คล้ายสังข์
 • ชื่อเรื่อง
 • ยูบิควิตัสเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ : การออกแบบที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 = จินตวีร์ คล้ายสังข์
 • Add Title
 • ubiquitous technology enhanced learning : The outcome-Based learning design for 21st century learners
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : หน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
  บรรณลักษณ์ 335 หน้า : ภาพประกอบ.
  หัวเรื่อง
 • ยูบิควิตัสเทคโนโลยี
 • การออกแบบที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
 • ทักษะในศตวรรษที่ 21
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 22/11/61
 • จินตวีร์ คล้ายสังข์
 • ยูบิควิตัสเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ : การออกแบบที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 = จินตวีร์ คล้ายสังข์
 • ubiquitous technology enhanced learning : The outcome-Based learning design for 21st century learners
 • ยูบิควิตัสเทคโนโลยี
 • การออกแบบที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
 • ทักษะในศตวรรษที่ 21

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62200005  HC 79.I55 จ484ย 2561 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   2. [ ขอจอง ]  62200006  HC 79.I55 จ484ย 2561 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [16001]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |