สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

สืบค้นทรัพยากร
เขตข้อมูล คำค้น
ห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน EDS (EBSCO Discovery Service Plus Fulltext)

Keyword Title Author
DATE : 2021-11-15 12:54:16
DATE : 2021-11-15 12:53:22
DATE : 2021-10-15 08:32:20
DATE : 2021-01-18 15:15:08
DATE : 2021-01-14 11:16:58
DATE : 2020-10-02 15:00:26

แบบประเมินความพึงพอใจของสำนักห้องสมุด ปีการศึกษา 2563

DATE : 2020-03-30 10:49:56

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล ACS Journals  จากมือถือ แท๊ปเลต ของผู้ใช้ เพื่อใช้งานนอกเครือข่าย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://research.pit.ac.th/lib/?p=1342

DATE : 2020-03-30 10:27:25

วิธีลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล Web of Science เพื่อใช้งานจากที่บ้าน โดยผู้ใช้จะสามารถใช้จากมือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค จากที่บ้าน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://research.pit.ac.th/lib/?p=1336

รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล หนังสือ


ข้อมูลเพิ่มเติม  

รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลเพิ่มเติม  

รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ข้อมูลเพิ่มเติม  


10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล หนังสือ [ 12,892 ชื่อเรื่อง ] [ 22,256 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับฟิสิกส์โดยใช้ MATLAB / จอมภพ แววศักดิ์     2564
 2.   การวางแผนทรัพยากรน้ำเพื่อการปรับตัวภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / สุจริต คูณธนกุลวงศ์     2564
 3.   Essential soil physics : An introduction to soil processes, functions, structure and mechanics / Robert Horton...[et.al],     2016.
 4.   Industrial automated systems : instrumentation and motion control / Terry Bartelt.     2011.
 5.   Design of smart power grid renewable energy systems / Ali Keyhani.     2019.
 6.   Electronic principles / Albert Malvino.     c2021.
 7.   อัจฉริยะ 100 หน้า : ประวัติศาสตร์ไทย / ทสมล ชนาดิศัย เรื่อง ; อรณัญช์ สุขเกษม ภาพ     2560.
 8.   หนังสือเล่มนี้ไม่มีชื่อ / คัตโตะ     [2557?]
 9.   สร้างวินัยทางการเงินกันใหม่ / เนตรทราย ราชรักษ์     2560.
 10.   All about Japan รู้ไว้ก่อนไปญี่ปุ่น / All About Japan เรื่องและภาพ     2558.มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์ [ 26 ชื่อเรื่อง ] [ 26 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   Machine Learning for Speaker Recognition / Man-Wai Mak     2020.
 2.   Information-Theoretic Methods in Data Science / Miguel R. D. Rodrigues     2021.
 3.   Introduction to IoT / Sudip Misra,     2021.
 4.   Advanced Data Analytics for Power Systems / Ali Tajer     2021.
 5.   Data Mining In Time Series And Streaming Databases / Mark Last     2018.
 6.   Advances In Pattern Recognition And Applications / F Casacuberta     2018.
 7.   Algorithms For Big Data / Moran Feldman     2020.
 8.   Cryptography In The Information Society / Boris Ryabko     2021.
 9.   Machine Learning - A Journey To Deep Learning: With Exercises And Answers / Wichert Andreas and Sa-Couto Luis     2021.
 10.   Energy In The 21St Century / John R Fanchi     2016.มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย [ 883 ชื่อเรื่อง ] [ 926 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   Cold Pursuit แค้นลั่นนรก     c2020
 2.   Arctic อย่าตาย     c2020.
 3.   American Animals รวมกันปล้น อย่าให้ใครจับได้     c2020.
 4.   Sonic The Hedgehog โซนิค เดอะ เฮดจ์ฮ็อก     c2020.
 5.   Burden     c2020.
 6.   I Still Believe จะรักให้ร้องจะร้องให้รัก     c2020.
 7.   Special Actors เล่นใหญ่ใจเกินร้อย     2020.
 8.   I am woman คุณผู้หญิงยืนหนึ่งหัวใจแกร่ง     c2020
 9.   Tanet     c2020
 10.   Blumhouse's Fantasy island.     c2020มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ [ 1,191 ชื่อเรื่อง ] [ 1,868 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   การควบคุมกระบวนการความดันอากาศในถังกักเก็บโดยใช้ตัวควบคุมแบบพีไอ = Air pressure process control in couple storage tanks based on PI controller / นิระนาม สังข์เทียบ     2562.
 2.   การควบคุมสมดุลของลูกตุ้มผกผันเคลื่อนที่แบบเชิงมุมด้วยตัวควบคุมแบบคุ่มค่ากำลังสองเชิงเส้น = Rotary inverted pendulum balancing control by linear quadratic regulator / อพินันธ์ เพชรงามจรัส     2562.
 3.   ระบบควบคุมตำแหน่งลูกบอลบนคานโดยใช้ตัวควบคุมแบบพีไอวี = Ball and beam control system based on PIV controller / บุญฤทธิ์ กรุดสอน     2562.
 4.   การพัฒนาเครื่องซีเอ็นซีต้นทุนต่ำโดยควบคุมด้วยไมโครคอรโทรลเลอร์อาดูโน่ = Developing Low-Cost CNC Milling machine controlling by arduino / จรูญ ขำน้อย     2561..
 5.   ระบบติดต่อสื่อสารภายในบนอากาศยานทางทหารแบบพกพา = Military aircraft portable intercom system / ยุรนันท์ คำภูแก้ว และวิสิฐ แสงเพชร     2558.
 6.   ชุดควบคุมการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสูดของเซลล์แสงอาทิตย์แบบลูปปิด = Closed loop control of maximum power point tracking for solar coll system / อภิสิทธิ์ ภาโค     2557.
 7.   ระบบตรวจสอบจำนวนขวดโซดาในลังบรรจุภัณฑ์ชนิดเปิด / ศิริ เกตุขุนทด และอรรถพร แดงแพ     2554.
 8.   แบบจำลองระบบเครือข่ายการสื่อสารขนาดเล็ก = Communication & Network system model / พิเชฐ เตชารักษ์ และภิญโญ จันทร์ประเสริฐศรี     2554.
 9.   ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบ 2 แกน = Dual Axis solar tracking system / อภิวัฒน์ มหาดไทย     2556.
 10.   ระบบการเปลี่ยนน้ำและให้อาหารปลาอัตโนมัติ = Water exchange and feeding fish automatic / ภูวนัย สงโสม และธนกฤต สุขอ่อน     2555.
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |