Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ผลการค้นหาประมาณ 1241 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   เหล็กหล่อ / ถาวร บางโม     2535.  1
 2.   Mounting presses / เสรี ทรัพย์ถาวร     2537.  1
 3.   Monitor line telephone / สมนึก ทองละเอียด     2537.  1
 4.   Pathumwan project information / ศรศักดิ์ บุญคำ     2537.  1
 5.   เครื่องสาวไหม / สุวรรณ รสหอม     2537.  1
 6.   ชุดทดลองลูกเบี้ยว / สมนึก มังกะระ     2537.  1
 7.   Transmission line tester / สมศักดิ์ เหล่าติวานนท์     2537  1
 8.   Hybrid algorithm for bisection circuit partitioning / Apiradee Yodtean and Peerasak Chantngarm.     c2004.  1
 9.   ราวตากผ้าอัตโนมัติ / วุฒิพงษ์ สมใจ     2537.  1
 10.   เครื่องย่างไส้กรอก / ฉัตรทอง ใสแสง     2537.  1
 11.   The Auto-Tuning PID Controller for Interacting Water Level Process / Satean Tunyasrirut...[et.al]     n.d.  1
 12.   บอร์ดนิทรรศการไฮเทค / สมภาพ ขนุนทอง     2537.  1
 13.   อุปกรณ์ปาดผิวงานกัด / สายันต์ จันมณี     2536.  1
 14.   เครื่องเชื่อมพลาสติก / พเนตร ทองขวัญ     2537.  1
 15.   เครื่องฉลามบกไฮเทค / ปิยชาติ ภูมิภาค     2544  1
 16.   ชุดถอดล้อไฟฟ้า / ไพโรจน์ พงษ์สุวรรรณ์     2537.  1
 17.   ชุดสาธิต = Earth Leakage Circuit Breaker / ชูชาติ ศรีคมขำ     2537  1
 18.   ชุดสื่อการสอน Universal tensile / ประยูร สุรินทร์     2539.  1
 19.   หน้าต่างนิรภัย / สุจินต์ สุนทรวลีนนท์     2537  1
 20.   สำนักงานสโมสรนักศึกษา / อุดาม ทัพสุนทร     2537  1
 21.   เครื่องปรับอากาศซิลเลอร์/ เกษม ฉลูทอง     2537  1
 22.   ชุดทดลองมัลติมิเตอร์ / อุสาห์ บุญบำรุง     2537.  1
 23.   เครื่องทดสอบไอซีดิจิตอล / ทวี โพธิ์รอด     2537.  1
 24.   ชุดการสอน การทดสอบปั๊มน้ำ / วิมล ไม้หอม     2536  1
 25.   Pressure transmitter / จรัล นักดนตรี และสวคนธ์ มั่งชู     2537  1
 26.   อุปกรณ์ช่วยจับยึดชิ้นงาน / สุพล สุวรรณทา     2536  1
 27.   รถยนต์ไฟฟ้า / จรินทร์ ศิลามาศ และคนอื่น ๆ     2545  1
 28.   แท่นโปรเดี่ยมไฮเทค/ วันจักร จันทร์สว่าง     2537  1
 29.   ชุดการสอนเรื่องมีดกลึง / อนุชัย อิ่มสงวน     2536.  1
 30.   Integer DCT improvement using sensitivity of evaluation and optimum word length allocation / Traithep Kliewthong     2008.  1
 31.   4 Channel AV selector / บัวทอง มั่นวงศ์ และณัฐพล ควรสง่า     2537.  1
 32.   เครื่องประชาสัมพันธ์ไร้สาย / นพดล เทียกพา     2537.  3
 33.   เครื่องประชาสัมพันธ์ไร้สาย / นพดล เทียกพา     2537.  3
 34.   เครื่องวัดกำลังงานไฟฟ้า / เลิศชัย แสงรุ่ง     2537.  2
 35.   โคมไฟแสงอาทิตย์ (Solar lamp) / นงเยาว์ พิมพ์บูรณ์     2537.  1
 36.   เครื่องประชาสัมพันธ์ไร้สาย / นพดล เทียกพา     2537  1
 37.   Position control of Linear Pneumatics Actuator by fuzzy logic controller / Satean Tunyasrirut and Santi Wangnipparnto     n.d.  1
 38.   เครื่องสูบน้ำแรงเฉื่อย / รังสิต พรหมรักษ์.     2540.  1
 39.   การทดสอบงานเชื่อม / โยธิน สาธร...[และคนอื่นๆ]     2543.  6
 40.   เครื่องปรับแสงสนามอัตโนมัติ / สมคิด มีมะจำ     2537.  1
 41.   เครื่องวัดความเร็วรอบ / ฉัตรชัย ศิลเตโชกุล     2535  1
 42.   ชุดแหล่งจ่ายไฟโปรแกรม / พงษ์เดช เรียนละหงษ์     2536  1
 43.   Level control in horizontal tank by cascade controller / Satean Tunyasrirut, Santi Wangnipparnto and Attapol Kanchanathep3     n.d.  1
 44.   R L C Digital meter / สุทธิชัย คีรีเพชร และวิรัตน์ มาทลุง     2537.  1
 45.   ชุดสาธิตหลักการทำงาน AC ปั๊ม / ไพศาล สินธุ์พูล.     2536.  1
 46.   เครื่องย่อยกระดาษ / คฑาวุธ อครรษร และคนอื่น ๆ.     2543.  2
 47.   งานสร้างเครื่องเลื่อยฉลุ / วิฑูรย์ จิรัคคกุล     2537.  1
 48.   ชุดการสอนเรื่องแม่ปั๊มเบรค / ธีรพงษ์ มณีโชติ     2536.  1
 49.   ชุดทดลองวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง/ จำเริญ ศรีวะโสภา     2536  1
 50.   ชุดลองเครื่องมือวัดเบื้องต้น / วิษณุ ยอดวงษ์     2537.  1

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |