สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์ ผลการค้นหาประมาณ 26 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   Introduction to IoT / Sudip Misra,     2021.  1
 2.   The Anthropology of Childhood/ Lancy.     2004.  1
 3.   Algorithms For Big Data / Moran Feldman     2020.  1
 4.   Energy In The 21St Century / John R Fanchi     2016.  1
 5.   Optimization in chemical engineering / Suman Dutta     2016.  1
 6.   Advanced Data Analytics for Power Systems / Ali Tajer     2021.  1
 7.   Cryptography In The Information Society / Boris Ryabko     2021.  1
 8.   Machine Learning for Speaker Recognition / Man-Wai Mak     2020.  1
 9.   Chemical engineering computation with MATLAB / Yeong-Koo Yeo.     2017.  1
 10.   Data Mining In Time Series And Streaming Databases / Mark Last     2018.  1
 11.   Mathematical modeling in chemical engineering / Anders Rasmuson     2014  1
 12.   Advances In Pattern Recognition And Applications / F Casacuberta     2018.  1
 13.   Information-Theoretic Methods in Data Science / Miguel R. D. Rodrigues     2021.  1
 14.   Introduction to Earth Sciences : A Physics Approach / Luc Thomas Ikelle     2017.  1
 15.   ATLAS A 25-Year insider story of the LHC Experiment / The Atlas Collaboration     2019.  1
 16.   60 Year of cern experiments and discoveries / Herwig Schopper and Luigi Di Lella     2015.  1
 17.   High Performance Materials and Devices for High-Speed Electronic Systems / F.JAIN     2018.  1
 18.   Computational Methods with Applications in Bioinformatics Analysis / Jeffrey J P Tsai     2017.  1
 19.   Critical materials underlying causes and sustainable mitigation strategies / S. Erik Offerman     2019.  1
 20.   Principles of chemical separations with environmental applications / Richard D. Noble and Patricia A. Terry.     2004.  1
 21.   Machine Learning - A Journey To Deep Learning: With Exercises And Answers / Wichert Andreas and Sa-Couto Luis     2021.  1
 22.   Biochar As A Renewable-Based Material: With Applications In Agriculture, The Environment And Energy / Manya Joan J     2020.  1
 23.   Biorefineries : Design and analysis / Carlos Ariel Cardona Alzate, Jonathan moncada Botero and Valentina Aristizabal marulanda     [2018].  1
 24.   The High luminosity large hadron collider : The new machine for illuminating the mysteries of universe / Oliver Bruning and Lucio Rossi     2015.  1
 25.   One hundred years of general relativity : from genesis and empirical found ations to gravitational waves, comsmology and quantum gravity Volume 1 / Wei-Tou, Ni     2017.  1
 26.   Handbook Of Climate Change And Agroecosystems - Climate Change And Farming System Planning In Africa And South Asia: Agmip Stakeholder-Driven Research (In 2 Parts) / Cynthia Rosenzweig     2021.  1

1 ... 1
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |