สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์ ผลการค้นหาประมาณ 14 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   /      14
 2.   The Anthropology of Childhood/ Lancy.     2004.  1
 3.   Optimization in chemical engineering / Suman Dutta     2016.  1
 4.   Chemical engineering computation with MATLAB / Yeong-Koo Yeo.     2017.  1
 5.   Mathematical modeling in chemical engineering / Anders Rasmuson     2014  1
 6.   ATLAS A 25-Year insider story of the LHC Experiment / The Atlas Collaboration     2019.  1
 7.   60 Year of cern experiments and discoveries / Herwig Schopper and Luigi Di Lella     2015.  1
 8.   High Performance Materials and Devices for High-Speed Electronic Systems / F.JAIN     2018.  1
 9.   Computational Methods with Applications in Bioinformatics Analysis / Jeffrey J P Tsai     2017.  1
 10.   Critical materials underlying causes and sustainable mitigation strategies / S. Erik Offerman     2019.  1
 11.   Principles of chemical separations with environmental applications / Richard D. Noble and Patricia A. Terry.     2004.  1
 12.   Biorefineries : Design and analysis / Carlos Ariel Cardona Alzate, Jonathan moncada Botero and Valentina Aristizabal marulanda     [2018].  1
 13.   The High luminosity large hadron collider : The new machine for illuminating the mysteries of universe / Oliver Bruning and Lucio Rossi     2015.  1
 14.   One hundred years of general relativity : from genesis and empirical found ations to gravitational waves, comsmology and quantum gravity Volume 1 / Wei-Tou, Ni     2017.  1

1 ... 1
http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |